آبزی پروری

پرورش ماهی خاویاری

در سال های اخیر به دلیل کاهش ذخایر طبیعی و افزایش ارزش اقتصادی گوشت و خاویار، صنعت پرورش تاس ماهیان رو به افزایش بوده است. بهره گیری از تکنولوژی و سیستم‌های پیشرفته، دشواری پرورش طولانی مدت این ماهیان را بر طرف ساخته است. استفاده از سیستم‌های RAS SANPCO در تمامی مراحل اعم از تکثیر و پرورش لارو، بچه ماهی، پرواری و مولد امکان دسترسی به سایز بازاری و مرحله رسیدگی جنسی در سنین پایین‌تر نسبت به محیط طبیعی را فراهم می سازد. این سیستم با کاهش مدت زمان پرورش و امکان بازگشت آب با حفظ تمامی پارامترها در حد بهینه، موجب کاهش چشمگیر هزینه های تولید می گردد. وجود شرایط بهینه آب و هوایی در بسیاری از مناطق ایران امکان گسترش روز افزون پرورش این ماهیان را فراهم آورده است. برخی از این امتیازات شامل موارد زیر می باشند:
 • وجود گونه های مهم تجاری همچون فیل ماهی و قره برون (از لحاظ گوشت و خاویار) در ایران و دسترسی پرورش دهندگان به بچه ماه
 • وجود شرایط مطلوب آب و هوایی همچون دمای آب 15-25 درجه و شوری 4-15 گرم در لیتر در اغلب نقاط ایران
 • امکان دسترسی به غذای زنده برای تغذیه مراحل آغازین همچون آرتمیا بصورت طبیعی یا پرورشی در بسیاری از نقاط کشور
 • امکان تهیه تخم چشم زده از خارج از کشور

مزایای پرورش خاویار

مزایای استفاده از سیستم RAS سانپکو در پرورش ماهیان خاویاری:
 • تجهیزات مناسب آب شور
 • بهره‌گیری از کمترین میزان آب و زمین، کنترل راحت و بهینه فاکتورهای آب
 • مدیریت آسان، کاهش هزینه های تولید
 • پیش بینی و زمان بندی تمامی مراحل تولید
 • مکان پرورش متراکم این ماهیان (50-60 کیلوگرم در متر مکعب) امکان قرنطینه نمودن تانک ها بصورت مجزا و بهره گیری از سیستم تصفیه جهت حذف ذرات غذایی، فضولات به میزان 95% با بهره گیری از تجهیزات ECO-Fish و جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی
 • تولید ماهیان با اندازه یکسان جهت ارائه به بازار
 • دسترسی به میانگین وزن 10-15 کیلوگرم در مدت کمتر از 3 سال جهت تولید گوشت و امکان استحصال خاویار در گونه‌های مختلف در مدت 5-7 سال

آدرس صفحه: http://www.aquatech.ir/products/teservices/sturgeon.aspx
تاریخ چاپ: 6/21/2018 6:15:50 PM
حق كپی © صنایع آبزیان نیل پارس. تمامی حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...