آبزی پروری

پرورش لابستر (شاه میگو)

امروزه در کشور به دلیل افزایش آگاهی مردم و تقاضای بازار، ذخایر طبیعی لابستر جوابگوی نیاز‌های بازار نمی‌باشد؛ بنابراین صنعت پرورش شاه میگو در حال افزایش است. در این صنعت از پرورش در دریا و مزرعه استفاده می‌گردد. لابستر در محیط‌های طبیعی به 5 سال زمان جهت رسیدن به اندازه مناسب فروش نیاز دارد؛ در حالیکه در محیط پرورشی در عرض 24-18 ماه آماده عرضه می‌گردد. مزارع پرورش میگو و لابستر به دلیل عدم بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و عدم رعایت نکات فنی لازم نتوانسته‌اند از تمامی ظرفیت تولید خود استفاده نمایند. امروزه در بسیاری از كشورها با استفاده از تغذیه اتوماتیک، کنترل تصویری، کنترل مکانیزه آب و امکان بررسی هر لابستر به طور جداگانه، به تولید بالایی دست پیدا کرده‌اند.

پرورش در دریا

در پروژه های دریایی ما نیاز به یکسری لابسترهای جوان داریم که بتوانیم در بستر دریاها رهاسازی کنیم که این خود نیازمند فراهم کردن لابسترهای جوان از هچری می باشد.

پرورش در مزارع

در این روش کلیه مراحل از مرحله هچ تا عرضه به بازار در مزارع پرورش انجام می‌شود. یکی از مهمترین مزایای تولید لابستر در روش پرورش در مزارع بر خلاف روش پرورش دریایی، امکان کنترل زیست محیطی و رشد سریع، مداوم و قابل اطمینان برای بازار می باشد. پروژه‌های پرورش لابستر در مزارع، در زمین‌هایی با مقیاس بزرگ در اروپا و آمریکا متمرکز شده است. از نظر اقتصادی و عملی روش تکنولوژی پیشرفته اتوماتیک جهت تغذیه و بررسی هر یک از لابسترها بطور جداگانه امکان پذیر است. لابسترهای اروپایی و آمریکایی در حالت طبیعی همجنس خوارند بنابر این جهت نگهداری آنها نیاز به سلولهای جداگانه و انفرادی می‌باشد.


مزایای پرورش در مزارع

توسعه و پیشرفت در تولید لابستر با استفاده از تکنولوژی نیاز به فراهم کردن عبارتند از:
  • توسعه سیستمهای رباتیک
  • تداوم تغذیه (ارتباط طول، وزن و شرایط)
  • توسعه تکنولوژی سیستم کنترل تصویری و سیستم غذادهی
  • توسعه سیستمهای کنترل كیفی آب و تصفیه)

آدرس صفحه: http://www.aquatech.ir/products/teservices/lobster.aspx
تاریخ چاپ: 6/21/2018 6:17:13 PM
حق كپی © صنایع آبزیان نیل پارس. تمامی حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...